АКТИВНОСТИ

Објављено 02.02.2013

У периоду од 29.01.-31.01. у бањи Ковиљача одржан је семинар на тему Синдикално Организовање. Предавач семинара био је Александар Тодић који нам је кроз теорије, примере и праксу приближио и појаснио саме синдикалне почетке.

Из угла учесника семинар је је добио све позитивне критике и оцењен као врло позитивно искуство.

Представници Синдиката Слога Војномедицинске академије

Представници Синдиката Слога Војномедицинске академије


УСС СЛОГА ВМА ПРЕДСТАВЉА АНАЛИЗУ ЗАСТУПЉЕНОСТИ  ЖЕНА У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА МО и ВС

СИНДИКАТ СЛОГА ВМА је присуствовао састанку Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије где је представљена анализа заступљености жена у постојећим синдикалним организацијама и сагледавање могућности за формирање секција жена, као задатка предвиђеног Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација (у даљем тексту: НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН).

УСС СЛОГА ВМА доставља извештај Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, за период јануар – јун 2013. Године.

Аналитичке групе МО и ВС, у проширеном саставу, одржан је 15. марта 2013. године, у Управи за стратегијско планирање Сектора за политику одбране (у даљем тексту – УСП СПО МО), у времену од 11.00 до 13.00 часова. Састанак је одржан по следећем дневном реду: (1) Реализација задатака Аналитичке групе МО и ВС; (2) Анализа заступљености жена у постојећим синдикалним организацијама и сагледавање могућности за формирање секција жена, као задатка предвиђеног НАП; (3) Разно.

Састанку су присуствовали:

у име домаћина, начелник УСП СПО МО, генерал-мајор проф. др Митар Ковач и начелник Одељења за стратегију УСП СПО МО, пуковник Драган Татомир;

чланови Аналитичке групе МО и ВС;

представник Управе за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, пуковник Драган Петковић;

председник Гранског синдиката запослених у државним органима и установама, дс Милена Јоцић;

председник Синдиката припадника Војске Србије, зс Драган Мердовић;

председник Синдиката запослених ВМА „Слога“, мв Драган Мотић;

представник Синдиката запослених у МО „Слога“, ск Александар Поповић;

представник Војног синдиката Србије, зс Звездан Првуљ;

представник Секретаријата МО, дс Радојка Миленковић.

Основни разлог окупљања представника синдиката на састанку Аналитичке групе МО и ВС је сагледавање постојећег стања и реализација једног од задатака Аналитичке групе МО и ВС, у вези са анализом и извештавањем о заступљености жена у синдикалним организацијама. На основу дискусије представника синдиката и чланова Аналитичке групе МО и ВС дошло се до следећих сазнања: формално-правни услови за синдикално организовање свих припадника МО и ВС су се стекли 2008. године, а модел организовања и начин деловања синдиката у МО и ВС су нормативно прецизирани у Закону о раду, Закону о Војсци Србије и у Уредби о синдикалном организовању. Грански синдикат запослених у државним органима и установама обухвата и синдикате основане у МО и ВС. Према подацима Гранског синдиката, у синдикалним организацијама МО и ВС има укупно 270 жена са ВМА, 220 из Гарде, и око 30 жена из Војног синдиката Србије. Унутар централе Гранског синдиката постоји једна секција жена, али у њој, за сада, нису заступљене представнице синдиката који делују у МО и ВС. Синдикат припадника Војске Србије је формиран 17. новембра 2011. године и броји 612 чланова, од којих 48 жена, што је 7,4% од укупног броја чланова синдиката. На руководећим позицијама у том синдикату нема жена. По образовној структури, све чланице тог синдиката су са средњом стручном спремом, по категорији кадра 37 професионалних војника и 11 цивилних лица. Што се тиче старосне структуре жена у том синдикату: до 30 година старости има 29 жена, од 30 до 40 има 8 жена, од 40 до 50 има 6 жена, од 50 до 60 има 5 жена. У вези са могућношћу формирања форума жена или секција жена у том синдикату не постоји потпуна спремност за операционализацију овакве идеје, с обзиром да је већи број жена у организацији млађи од 40 година и да су, углавном, ангажоване по уговору, као професионални војници, на одређено време. Синдикат запослених ВМА „Слога“ је формиран 18. јануара 2012. године на ВМА и броји 272 члана, од којих је 186 жена, што чини 68% укупног броја чланова. Руководство синдиката чини седам чланова Извршног одбора, од којих су две жене, а у плану је проширивање састава Извршног одбора. У последње време, уочена је тенденција да синдикатима, у највећем броју, приступају жене. Војни синдикат Србије је најмлађа синдикална организација формирана 27. новембра 2011. године и броји 565 чланова од којих је 48 жена, што је 8,56% од укупног броја чланова. Све припаднице синдиката су војници по уговору, осим једне жене, која је официр. Иако жене имају исту могућност да буду у Управном одбору, тренутно у том органу нема жена. Иако на овом састанку није присуствовао представник синдиката основаног у Гарди, представник Ј-1 ГШ ВС је саопштио да овај синдикат има око 200 чланова, од којих је 20 жена, тј. 10% од укупног броја чланова тог синдиката. Поред наведеног, на састанку Аналитичке групе МО и ВС је саопштено да у ГШ ВС постоји именована особа за контакт са синдикалним организацијама у Војсци Србије и то је пуковник Драган Петковић, начелник Одељења за морал и веру у Управи за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС. По његовим речима, све организационе јединице Војске Србије су обавештене о формирању синдиката, а брига за људе и њихов статус је стални задатак постојећих синдиката, укључујући и жене запослене у Војсци Србије. Такође, у оквиру Управе за традицију, стандард и ветеране СЉР МО постоји особа која је надлежна за контакт са синдикатима, а то је вс Христина Цекиновић, референт за људска права.

Учесници састанка су позитивно оценили иницијативу да се састанак Аналитичке групе МО и ВС реализује у сарадњи са представницима синдиката ради сагледавања родно осетљивих питања и могућности за оснивање секција жена унутар постојећих синдиката. У закључцима са овог састанка истакнуто је да је потребно проширити родно осетљиву евиденцију у Управи за традицију, стандард и ветеране СЉР и Управи за људске ресурсе ГШ ВС (Ј-1) која се односи и на активности синдиката у 2013. години и људска права и убудуће обезбедити редовно извештавање Аналитичке групе МО и ВС, према утврђеним индикаторима за родну анализу на нивоу МО и ВС по овом питању.


На састанку одржаном 19.марта 2012. са почетком у 12 часова у Генералштабу Војске Србије присуствовали су:
 • Пуковник Драган Петковић, Управа за људске ресурсе ГШ ВС
 • Генерални секретар Удружених синдиката Србије Слога, Милена Јоцић
 • Председник синдиката Војномедицинска академија Слога, Драган Мотић
 • Председник синдиката Слога Министарства одбране, Милутин МилетићНа састанку су председници оба синдиката представили своје синдикалне организације. Г-ђа Милена Јоцић је представила Удружене синдикате Србије Слога у чијем саставу делују и синдикати у оквиру МО и ВС.У свом представљању констатовано је да су оба синдиката регистрована у Министарству рада и социјалне политике и да је циљ оснивања синдиката побољшање положаја професионалних војника, официра, подофицира и цивилних лица.Представници синдиката Слога су истакли да ће се њихово синдикално деловање односити пре свега на поштовање Закона о раду, услови у области заштите на раду, социјалне и здравствене заштите и учешће у припреми закона и изради прописа којима се регулише положај и права запослених у систему одбране.Пуковник Петковић је изразио потпуну спремност да помогне синдикатима да несметано функционишу искључиво и у оквиру Закона и Уредбе а кроз начела синдикализма.Пуковник Петковић, представио је Уредбу о организовању синдиката у систему одбране и упутио овлашћене представнике на склапање Споразума о техничко-просторним условима за рад синдиката. Споразум се склапа између Републике Србије-министарство одбране и Синдиката.

  Овлашћени представници синдиката, као конструктивни сарадници договориће се са својим претпостављенима о организовању синдикалног састанка на коме би се представили свом колективу.

  Састанак је завршен око 13 часова са договором да се председници синдиката увек могу обратити Управи за људске ресурсе ГШ ВС , односно пуковнику Петковићу.

Синдикат ВМА Београд Слога
Драган Мотић,
председник синдиката

Београд, 20.март 2012.

Удружени синдикати Србије СЛОГА заједно са колегама из синдиката СЛОГА ВМА, а у договору са руководством Војно Медицинске Академије у амфитеатру академије организовали су збор за све заинтересоване који желе да чују информације о синдикату и активностима које ће бити спроведене у наредном периоду. Пред присутнима су се обратили Драган Мотић председник синдиката СЛОГА ВМА, Жељко Веселиновић председник УСС СЛОГА, Милена Јоцић генерални секретар УСС Слога, Живорад Мркић председник Новог синдиката здравства у оквиру СЛОГЕ и Милутин Милетић председник синдиката СЛОГА Министарства Одбране. После опширног излагања организатори су одговарали на бројна питања свих присутних. Оно што причињава посебно задовољство је то да нико од присутних није изашао са састанка,а да није потписао приступницу СЛОГЕ. У самом почетку организатори са ВМА су имали потешкоћа у комуникацији са појединим старешинама, али су успели да стекну њихово поверење и и да несметано наставе синдикално организовање. Чланови синдиката ВМА су захвални и начелнику ВМА проф.др.Генералу Маријану Новаковићу који је увидео важност синдикалног организовања и прекинуо сваки вид покушаја гушења синдиката и омогућио несметан рад,као и гостима и високим старешинама са ВМА из Министарства одбране и Гардијског гарнизона који су били гости на синдикалном скупу.

Дана 29.01.2013 године у амфитеатру ВМА одржан је други састанак Синдиката ВМА СЛОГА. Присутнима су се обратили повереник Синдиката ВМА СЛОГА Драган Мотић, Председник Удружених Синдиката Србије Слога Жељко Веселиновић и Председник УСС Слога – Нови Синдикат Здравства Србије Живорад Мркић. У име управе ВМА састанку је присуствовао пуковник Обреновић Владисав.

На састанку је било речи и разматране су могућности унапређења даљег рада синдиката на задовољство свих садашњих и будућих чланова. Као престојећи циљ изнет је интерес синдиката да постанемо репрезентативни, чиме би многе проблеме решавали на много лакши начин.

Дана 13.06.2013 године у амфитеатру ВМА одржан је трећи састанак Синдиката ВМА СЛОГА, присутнима су се обратили Председник Синдиката СЛОГА ВМА Драган Мотић, Председник Удружених Синдиката Србије Слога Жељко Веселиновић, Председник УСС Слога – Нови Синдикат Здравства Србије Живорад Мркић, Председник гранског синдиката државне управе и локалне самоуправе инспектор рада Јасмина Маричић.На састанку је било речи и разматране су могућности унапређења даљег рада синдиката на задовољство свих садашњих и будућих чланова.Као престојећи циљ изнет је интерес синдиката да постанемо репрезентативни, чиме би многе проблеме решавали на много лакши начин.

У Брзећу су завршене шесте по реду Радничкo спортске игре у организацији Удружених синдиката Србије Слога, а победник у укупном пласману је Синдикат Слога ГСП Београд.

Друго место је освојила екипа Слога Протент из Обреновца, а треће место екипа из Градске чистоће Београд.

Најуспешнијим екипама и појединцима, пехаре и медаље су уручили: Жељко Веселиновић, председник Слоге; Мира Баста, председник Слога ГСП и Милан Петрић, председник Независног синдиката ЈКП Градска чистоћа.

СИНДИКАТ СЛОГА ВМА је учествовао на шестом по реду Радничко спортским играма у организацији Удружених синдиката Србије Слога. Уз лепо дружење и пријатну атмосферу ове године СЛОГА ВМА је добила диплому за изузетан допринос на Радничко спортским играма, а надамо се да ћемо идуће године да се вратимо са пехарима.

Диплома

У жирију избор за мис спортских игра је био председник Синдиката СЛОГА ВМА, Драган Мотић

У жирију избор за мис спортских игра је био председник Синдиката СЛОГА ВМА, Драган Мотић


One Response to АКТИВНОСТИ

 1. Radomir Čolaković каже:

  poštovani gospodine Motiću, prijatelj iz vojske mi je javio da ste se 2013.godine,pohvalno izrazili o mojoj knjizi Mobing u vojsci-psihičko maltretiranje starešina.
  Hvala Vam na mišljenju a čim izađe drugo dopunjeno izdanje, na neki način „nova“ knjiga u kojoj ću opisati psihičko maltretiranje djelimično žena i civila u vojsci, istu ću Vam poslati.
  Zamolio bih Vasa da u svojstvu predsjednika sindikata VMA napišiete ukratko svoje mišljenje o knjizi i isto pošaljete da ga objavim u knjizi. Inače imam već nekoliko lijepih sugestija i mišljenja iz vojske Srbije. Naravno, knjiga će i sada prikazati slučajeve i iz drugih armija i sačuvaće svoj stručni karakter. Pozdrav Prof dr. Radomir Čolaković, rimodar55@eunet.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>